Općina Visoko

E-pošta: opcina.visoko@vz.htnet.hr
Adresa: Visoko 20
Mjesto: 42224 Visoko
OIB: 91710475046

Općina Visoko ima sedam naselja u svom sastavu: Čanjevo, Đurinovec, Kračevec, Presečno Visočko, Vinično, Visoko i Vrh Visočki.