Općina Štitar

E-pošta: opcina.stitar@vu.t-com.hr
Adresa: J.J. Strossmayera 36 32274
Mjesto: Štitar
OIB: 44799177734

Općina Štitar u svom sastavu ima naselje Štitar.

Evidencija komunalne infrastrukture

ID Oznaka Inventurni broj Naziv komunalne infrastrukture Vrsta komunalne infrastrukture Naselje Katastarska cestica Katastarska opcina Vlasnistvo Upravljanje komunalnom infrastrukturom Akti i dozvole Podaci o radnjama
31741 1 000520 Nerazvrstane ceste BANA JELAČIĆA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 533/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NAUPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 120/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 19/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2021-02/245, Broj detaljnog lista 18
31742 2 001214 Nerazvrstane ceste JOSIPA KOZARCA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 533/40 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 120/2018, Oznaka zadnjeg elaborata 9/2018, Broj detaljnog lista 18
31743 3 000547 Nerazvrstane ceste PUT U SELU Štitar 558 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/1999-01/1227, Broj detaljnog lista 18
31744 4 001215 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 700 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Tražena katastarska čestica postoji samo u pisanom dijelu katastarskog operata
31745 5 000521 Nerazvrstane ceste ŠKOLSKA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 701 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 120/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 13/2019, Broj detaljnog lista 17
31746 6 000522 Nerazvrstane ceste PUT MATIJE GUPCA ULICA Štitar 881 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
31747 7 000525 Nerazvrstane ceste PUT ULICA ŠKOLSKA Štitar 886 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Oznaka zadnjeg elaborata 6PGP/2009, Broj detaljnog lista 17
31748 8 000527 Nerazvrstane ceste PUT ULICA SAVSKA Štitar 888 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 17
31749 9 000528 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 890 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31750 10 000530 Nerazvrstane ceste PUT ULICA M. TITA Štitar 895 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31751 11 000531 Nerazvrstane ceste J.J.STROSSMAYERA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 896/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NAUPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 118/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 14/2019, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1996-01/175, Broj detaljnog lista 18
31752 12 000548 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 899 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31753 13 000533 Nerazvrstane ceste PUT ULICA M. TITA Štitar 900 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 164/2011, Oznaka zadnjeg elaborata 10PGP/2009, Broj detaljnog lista 13
31754 14 000534 Nerazvrstane ceste PUT ULICA M. TITA Štitar 903 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 164/2011, Oznaka zadnjeg elaborata 10PGP/2009, Broj detaljnog lista 13
31755 15 000535 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 904 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 13
31756 16 001200 Nerazvrstane ceste PUT OSTROVSKA GREDA Štitar 989 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 33/2023, Broj detaljnog lista 3
31757 17 000549 Nerazvrstane ceste ORANICA C. GREDE Štitar 1011/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31758 18 000550 Nerazvrstane ceste ORANICA C. GREDE Štitar 1176/4 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31759 19 000551 Nerazvrstane ceste ORANICA KOMAREVO Štitar 1331/6 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31760 20 000536 Nerazvrstane ceste BANA JELAČIĆA, PAŠNJAK, ORANICA Štitar 1352 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 120/2018, Oznaka zadnjeg elaborata 9/2018, Broj detaljnog lista 13
31761 21 000552 Nerazvrstane ceste LIVADA KOMAREVO Štitar 1421/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31762 22 000553 Nerazvrstane ceste PUT TEČA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 1479/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Broj detaljnog lista 13
31763 23 000554 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 1481/10 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31764 24 000555 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 1496/4 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31765 25 000556 Nerazvrstane ceste LIVADA TEČA Štitar 1546/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Oznaka zadnjeg elaborata 682/1997, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1997-01/39, Broj detaljnog lista 17
31766 26 000814 Nerazvrstane ceste STJEPANA RADIĆA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 1547/5 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/1997-01/1260, Broj detaljnog lista 17
31767 27 000557 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 1589/3 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31768 28 000558 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 1631 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31769 29 001201 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 1632 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
31770 30 000559 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 1989 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 1
31771 31 000560 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 1999 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 1
31772 32 000561 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDA Štitar 2002 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 2
31773 33 000562 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2023 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31774 34 000563 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2024 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31775 35 000564 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2025 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31776 36 000565 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2029 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31777 37 000566 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2032 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31778 38 000567 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2034 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31779 39 000568 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2037 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31780 40 000569 Nerazvrstane ceste PUT C. GEDE Štitar 2038 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31781 41 000570 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2039 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31782 42 000571 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2040 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31783 43 000572 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2041 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31784 44 000573 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2042 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31785 45 000574 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2043 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31786 46 000575 Nerazvrstane ceste CRNE GREDE PUT Štitar 2044 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31787 47 000576 Nerazvrstane ceste PUT STANIĆ Štitar 2045 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 5
31788 48 000577 Nerazvrstane ceste PUT STANIĆ Štitar 2047 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31789 49 000578 Nerazvrstane ceste PUT STANIĆ Štitar 2048 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31790 50 000579 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2049 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31791 51 000580 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2050 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31792 52 000581 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2051 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31793 53 000582 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2053 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31794 54 000583 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2055 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31795 55 000584 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2057 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31796 56 000585 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2059 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31797 57 000586 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2060 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31798 58 000587 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2061 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31799 59 000588 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2063 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31800 60 000589 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2064 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31801 61 000590 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2066 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31802 62 000591 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2067 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 39/2023, Broj detaljnog lista 4
31803 63 000592 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2068 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31804 64 000593 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2070 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31805 65 000594 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2071 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31806 66 000595 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2072 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31807 67 000596 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2074 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31808 68 000597 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2075 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 4
31809 69 000598 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2077 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 4
31810 70 000599 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2078 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31811 71 000600 Nerazvrstane ceste PUT C. GREDE Štitar 2079 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 5
31812 72 000601 Nerazvrstane ceste PUT BABIN STAN Štitar 2080 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 9
31813 73 000602 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2082 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 33/2023, Broj detaljnog lista 10
31814 74 000604 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2083/2 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 9
31815 75 000605 Nerazvrstane ceste NOVI GAJ PUT Štitar 2084/1 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 33/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2007-02/227
31816 76 000606 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2095/1 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 9
31817 77 000607 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2096/2 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 9
31818 78 000608 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2098/1 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 9
31819 79 000609 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2098/2 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 9
31820 80 000610 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2100/1 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 8
31821 81 000611 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2100/2 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 8
31822 82 0006012 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2104 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 8
31823 83 000613 Nerazvrstane ceste PUT TOVOLJ Štitar 2106 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 11
31824 84 000614 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2109 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31825 85 000615 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA , PUT BABINA GREDA Štitar 2116 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 11
31826 86 000616 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2117 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31827 87 000617 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2121 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31828 88 000618 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2122 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31829 89 000619 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2124 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31830 90 000620 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2125 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31831 91 000621 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2126 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31832 92 000622 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2128 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31833 93 000623 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2129 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31834 94 000624 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2130 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31835 95 000625 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2132 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31836 96 000626 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2133 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31837 97 000627 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA, GLAVNI PUT Štitar 2136 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31838 98 000628 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2137 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31839 99 000629 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA GLAVNI PUT Štitar 2138 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 11
31840 100 000630 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2139 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31841 101 000631 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2142 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31842 102 000632 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2144 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31843 103 000633 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2149 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31844 104 000634 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2150 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31845 105 000635 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2156 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
31846 106 000636 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2158 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31847 107 000637 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2159 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 12
31848 108 000638 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2161 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31849 109 000639 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2163 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31850 110 000640 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2164 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31851 111 000641 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2166 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31852 112 000642 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2167 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 16
31853 113 000643 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2168 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 16
31854 114 000644 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2169 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 16
31855 115 000645 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2171 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31856 116 000646 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2172 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31857 117 000647 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2174 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31858 118 000648 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2175 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31859 119 000649 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2176 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31860 120 000650 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2178 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31861 121 000651 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2179 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31862 122 000652 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2180 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31863 123 000653 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2181 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31864 124 000654 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2182/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31865 125 000656 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2182/3 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31866 126 000658 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2184 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31867 127 000659 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2185 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31868 128 000660 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2186 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31869 129 000661 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2187 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 16
31870 130 001202 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 2191 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
31871 131 000538 Nerazvrstane ceste RASTOVICA PUT, UL.M.GUPCA Štitar 2193/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2002-02/40, Broj detaljnog lista 12
31872 132 000539 Nerazvrstane ceste STJEPANA RADIĆA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 2198 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Broj detaljnog lista 12
31873 133 000540 Nerazvrstane ceste ŠKOLSKA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 2199 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 118/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 14/2019, Broj detaljnog lista 13
31874 134 001203 Nerazvrstane ceste TEČA PUT Štitar 2201 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA,NA UPRAVLJ.OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 13
31875 135 001204 Nerazvrstane ceste TEČA PUT Štitar 2203 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA,NA UPRAVLJ.OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 13
31876 136 000541 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2204 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA,NA UPRAVLJ.OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 14
31877 137 000542 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2205/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
31878 138 000662 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2205/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
31879 139 000663 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2209 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31880 140 000664 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2211 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31881 141 000665 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2212 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31882 142 000666 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2213 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31883 143 000667 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2217 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31884 144 000668 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2219 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31885 145 000669 Nerazvrstane ceste DVORIŠTE, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 2227 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 49/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2023, Broj detaljnog lista 18
31886 146 000670 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2230 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31887 147 000671 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2235 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31888 148 000672 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2237 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31889 149 000673 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2239 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31890 150 000674 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2240 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31891 151 000675 Nerazvrstane ceste PUT KOŠNO Štitar 2241 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
31892 152 000676 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2242/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 13
31893 153 000677 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2242/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 13
31894 154 000678 Nerazvrstane ceste PUT STARI GAJ Štitar 2243 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31895 155 000679 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVE LIVADE Štitar 2244 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31896 156 000680 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVE LIVADE Štitar 2247 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31897 157 000681 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVE LIVADE Štitar 2248 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31898 158 000682 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVE LIVADE Štitar 2250 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31899 159 000683 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2252 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31900 160 000684 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2255 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 14
31901 161 000685 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2259 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31902 162 000686 Nerazvrstane ceste DVORIŠTE, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 2261 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 49/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2023, Broj detaljnog lista 18
31903 163 000544 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2264 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31904 164 001205 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2265 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31905 165 000687 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2267 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31906 166 000688 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2269 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31907 167 000689 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2270 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31908 168 000690 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2273 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31909 169 000691 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2275 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31910 170 000692 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2276 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31911 171 000693 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2277 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31912 172 000694 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2279 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31913 173 001206 Nerazvrstane ceste PUT KADIŠTA Štitar 2281 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31914 174 000696 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2283 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31915 175 001207 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 2286/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 147/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 31/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2019-02/129, Broj detaljnog lista 18
31916 176 000698 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2287 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31917 177 000699 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2420 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31918 178 000700 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2421 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/131, Broj detaljnog lista 18
31919 179 000701 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2464 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31920 180 000702 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2465 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31921 181 000703 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2492 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31922 182 000704 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2496 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31923 183 000705 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2504 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31924 184 000706 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2521 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/132, Broj detaljnog lista 18
31925 185 000707 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2522 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31926 186 000708 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2531 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31927 187 000709 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2544 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31928 188 000710 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2566 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31929 189 000711 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2576 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31930 190 000712 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2577 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31931 191 000713 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2589 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31932 192 000714 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2591 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31933 193 000715 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2592 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31934 194 000716 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2593 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31935 195 000717 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2595 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31936 196 000718 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2596 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31937 197 000719 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2606 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31938 198 000720 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2625 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31939 199 000721 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2634 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31940 200 000722 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2645 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31941 201 000723 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2646 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31942 202 000724 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2647 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31943 203 000725 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2648 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31944 204 000726 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2680 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31945 205 000727 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2695 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31946 206 000728 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2697 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31947 207 000729 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2730 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31948 208 000730 Nerazvrstane ceste PUT Štitar 2731 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31949 209 000731 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2746 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31950 210 000732 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2752 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31951 211 000733 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2782 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31952 212 000795 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2783 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31953 213 000734 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2814 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31954 214 000735 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2815 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31955 215 000736 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2850 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31956 216 000737 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2851 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31957 217 000738 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2900 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31958 218 000739 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2908 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31959 219 000740 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2914 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31960 220 000741 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2929 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31961 221 000742 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2979 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31962 222 000743 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3003 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31963 223 000744 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3021 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31964 224 000745 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3022 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31965 225 000746 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3045 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31966 226 000747 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3069 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31967 227 000748 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3092 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31968 228 000749 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3094 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31969 229 000750 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3095 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/133, Broj detaljnog lista 18
31970 230 000751 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3100 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31971 231 000752 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3110 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/134, Broj detaljnog lista 18
31972 232 000753 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3111 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31973 233 000754 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3113 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31974 234 000755 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3114 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/135, Broj detaljnog lista 18
31975 235 000756 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3120 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31976 236 000757 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3140 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31977 237 000758 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3153 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31978 238 000759 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3175 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31979 239 000760 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3177 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31980 240 000761 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3183 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31981 241 000762 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3189 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31982 242 000763 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3198 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31983 243 000764 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3236 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31984 244 000796 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3238 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31985 245 000765 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3311 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31986 246 000766 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3334 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
31987 247 000767 Nerazvrstane ceste BURUM PUT Štitar 3348 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31988 248 001259-01 Nerazvrstane ceste BURUM-ST. SELO, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3350/21 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 155/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 27/2021, Broj detaljnog lista 25
31989 249 001259-02 Nerazvrstane ceste BURUM-ST. SELO, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3350/22 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 155/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 27/2021, Broj detaljnog lista 25
31990 250 001259-03 Nerazvrstane ceste BURUM-ST. SELO, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3350/24 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 155/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 27/2021, Broj detaljnog lista 25
31991 251 001259-04 Nerazvrstane ceste BURUM-ST. SELO, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3350/26 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 155/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 27/2021, Broj detaljnog lista 25
31992 252 000768 Nerazvrstane ceste BURUM PUT Štitar 3355 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 18
31993 253 000769 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3378 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31994 254 001208 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3380/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Oznaka zadnjeg elaborata 4/2018. Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2018-02/163, Broj detaljnog lista 18
31995 255 001209 Nerazvrstane ceste POLOJ RIJEKA Štitar 3380/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Oznaka zadnjeg elaborata 4/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2018-02/163, Broj detaljnog lista 18
31996 256 001260 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3380/3 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Podaci dostupni u ZK. UL. 855
31997 257 000771 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3389 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31998 258 000771 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3389/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
31999 259 001261 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3389/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
32000 260 000772 Nerazvrstane ceste POLOJ PUT Štitar 3392 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
32001 261 001262 Nerazvrstane ceste STANIĆ, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3397/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 57/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 35/2021, Broj detaljnog lista 07
32002 262 001210 Nerazvrstane ceste RASTOVICA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3411/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 20/2020, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2019, Broj detaljnog lista 12
32003 263 001211 Nerazvrstane ceste RASTOVICA, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3413/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 20/2020, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2019, Broj detaljnog lista 12
32004 264 001263 Nerazvrstane ceste ZABLAĆE, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3414/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 35/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 34/2021, Broj detaljnog lista 12
32005 265 001212 Nerazvrstane ceste ŠUMA Štitar 3432 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINEŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 31/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
32006 266 001213 Nerazvrstane ceste ORANICA, ŠUMA I PUT Štitar 3433 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINEŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 123/2013, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
32007 267 000546 Nerazvrstane ceste RASTOVICA Štitar 3434 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINEŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 124/2013, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
32008 268 000773 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 3439/3 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2007-02/225
32009 269 000774 Nerazvrstane ceste PUT STARI GAJ Štitar 3440/3 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2007-02/225
32010 270 000775 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3484 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32011 271 000776 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3485 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32012 272 000777 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3486 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32013 273 000778 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3487 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32014 274 000779 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3488 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32015 275 000780 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3489 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32016 276 000781 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3490/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32017 277 000782 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3490/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32018 278 000783 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3491 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32019 279 000784 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3492 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32020 280 000785 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3493 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32021 281 000786 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3494 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 33/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32022 282 000787 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3495 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 33/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32023 283 000788 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3496/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32024 284 000789 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3496/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32025 285 000790 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3497 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 33/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2006-02/305
32026 286 000791 Nerazvrstane ceste CESTA PREMA GRADIŠTU, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3522 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 148/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 30/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2007-02/227, Broj detaljnog lista 9,10
32027 287 000792 Nerazvrstane ceste NOVI GAJ PUT Štitar 3523 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2007-02/227
32028 288 000793 Nerazvrstane ceste DVORIŠTE, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3530 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 49/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/124, Broj detaljnog lista 13,18
32029 289 000794 Nerazvrstane ceste DVORIŠTE PAŠNJAK Štitar 3531/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 49/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2023
32030 290 001264 Nerazvrstane ceste DVORIŠTE PAŠNJAK Štitar 3531/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 49/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2023
32031 291 001265 Nerazvrstane ceste PUT PREMA BERAVI, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3533 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 170/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 19/2023, Broj detaljnog lista 4
32032 292 001266 Nerazvrstane ceste CESTA IZA MLIČNOG, NERAZVRSTANA CESTA Štitar 3537 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17, 18/22, 23/22, 27/22, 32/22, 02/23, 07/23, 11/23, 16/23) Broj zadnje promjene 80/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 14/2023, Broj detaljnog lista 18, 18A
32033 1 001184 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE ISPRED I IZA DOMA KULTURE Štitar 363/2 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 98/2009, Oznaka zadnjeg elaborata 15/2009, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/255, Broj detaljnog lista 18
32034 2 001196 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE, ISPRED ŠKOLSKE 23 Štitar 701 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 120/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 13/2019, Broj detaljnog lista 17
32035 3 001197 Javna parkirališta PARKIRLIŠTE, ISPRED ŠKOLSKE ULICE 31A Štitar 886 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Oznaka zadnjeg elaborata 6PGP/2009, Broj detaljnog lista 17
32036 4 001198 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE, OD CRKVE DO J.J.STROSSMAYERA 52 Štitar 895 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
32037 5 001199 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE, PORED J.J.STROSSMAYERA 47 Štitar 896/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NAUPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 118/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 14/2019, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1996-01/175, Broj detaljnog lista 18
32038 1 001185 Javne zelene površine PARK Štitar 363/2 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 98/2009, Oznaka zadnjeg elaborata 15/2009, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/255, Broj detaljnog lista 18
32039 2 001195 Javne zelene površine DJEČJE IGRALIŠTE, PORED UL. BANA JELAČIĆA 77 Štitar 533/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NAUPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 120/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 19/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2021-02/245, Broj detaljnog lista 18
32040 3 000829 Javne zelene površine ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU, JAVNA ZGRADA, Štitar, BANA JELAČIĆA 49 Štitar 533/8 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 162/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 23/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2021-02/326, Broj detaljnog lista 18
32041 4 001134 Javne zelene površine BOĆALIŠTE Štitar 664 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 82/2018, Broj detaljnog lista 17
32042 5 001194 Javne zelene površine DJEČJE IGRALIŠTE, ISPRED UL. MATIJE GUPCA 1 Štitar 885/1 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 117/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 19/2022, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2022-02/225, Broj detaljnog lista 17A
32043 1 001186 Građevine i uređaji javne namjene Spomenik smrtno stradalim i nestalim žrtvama Domovinskog rata Štitar 363/2 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 98/2009, Oznaka zadnjeg elaborata 15/2009, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2009-02/255, Broj detaljnog lista 18
32044 2 001187 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Vida i Valentina (Ul. M. Gupca) Štitar 791 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 82/2018, Broj detaljnog lista 17
32045 3 001188 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Florijana (Ul. M. Gupca, kod Boćališta) Štitar 888 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 17
32046 4 001189 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Duha svetoga (Savska ulica) Štitar 890 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
32047 5 001190 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Gospodinovo preobraženje (na groblju) Štitar 1575/1 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 82/2018, Broj detaljnog lista 12
32048 6 001191 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica kod groblja (Sv. Antuna Padovanskog) Štitar 1575/4 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 124/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 33/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2023-02/293, Broj detaljnog lista 12
32049 7 001192 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Ane (prema autocesti) Štitar 2205/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
32050 8 001193 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Terezije (Đapa) Štitar 2269 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 18
32051 1 001151 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 2264 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
32052 2 001153 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 2267 Štitar 1/1,OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
32053 3 001154-01 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 199) Štitar 16 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 150/2023, Broj detaljnog lista 13
32054 4 001154-02 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 153) Štitar 71/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 16/2014, Oznaka zadnjeg elaborata 720/1999, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/105, Broj detaljnog lista 13b
32055 5 001165-03 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 162b) Štitar 78/2 Štitar 1/1, PRIVATNE OSOBE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj detaljnog lista 13
32056 6 001154-04 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 139) Štitar 90 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 62/2020, Oznaka zadnjeg elaborata 4/2020, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2020-02/55, Broj detaljnog lista 13
32057 7 001154-05 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 131) Štitar 106 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 91/2022, Broj detaljnog lista 13
32058 8 001154-06 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 125) Štitar 111/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 105/2018, Broj detaljnog lista 13
32059 9 001154-07 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 119) Štitar 127 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 29/2014, Broj detaljnog lista 13b
32060 10 001154-08 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 115) Štitar 134 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 49/2015, Broj detaljnog lista 13 b
32061 11 001154-09 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 122) Štitar 152 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 76/2002, Broj detaljnog lista 13
32062 12 001154-10 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 116) Štitar 157 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 65/2023, Broj detaljnog lista 13
32063 13 001154-11 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 112a) Štitar 174 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 4/2020, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/1999-01/351, Broj detaljnog lista 13
32064 14 001155-1 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 29) Štitar 475 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 57/2014, Broj detaljnog lista 18
32065 15 001155-2 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 49) Štitar 494 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj detaljnog lista 18
32066 16 001156 Javna rasvjeta Ulica Josipa Bana Jelačića (rasvjeta na stupovima) Štitar 507/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 23/2023, Broj detaljnog lista 18
32067 17 001157-1 Javna rasvjeta Ulica Josipa Bana Jelačića (rasvjeta na stupovima) Štitar 533/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NAUPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 120/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 19/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2021-02/245 Broj detaljnog lista 18
32068 18 001158-1 Javna rasvjeta Nogometno igralište NK Sloga (6 reflektora) Štitar 533/8 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 162/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 23/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2021-02/326, Broj detaljnog lista 18
32069 19 001159-1 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 533/40 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 120/2018, Oznaka zadnjeg elaborata 9/2018, Broj detaljnog lista 18
32070 20 001159-2 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 558 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 71/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/1999-01/1227, Broj detaljnog lista 18
32071 21 001159-3 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na kući br. 34a) Štitar 572/5 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 64/2007, Oznaka zadnjeg elaborata 813/2007, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2007-02/169, Broj detaljnog lista 18
32072 22 001159-4 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na kući br. 34) Štitar 573 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 46/2022, Broj detaljnog lista 18
32073 23 001160-1 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 56) Štitar 600 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 105/2019, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2010-02/133, Broj detaljnog lista 18
32074 24 001160-2 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 62) Štitar 607/2 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 89/2020, Oznaka zadnjeg elaborata 651/1996, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1996-01/3, Broj detaljnog lista 18
32075 25 001160-3 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 32) Štitar 637 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 2556/1997, Oznaka zadnjeg elaborata 7/2008, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/1997-01/1352, Broj detaljnog lista 18
32076 26 001160-4 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 16) Štitar 654/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 1/2019, Broj detaljnog lista 17
32077 27 001160-5 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 10) Štitar 658 Štitar 1/1, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, SREDIŠNJA SLUŽBA ZAGREB, RADNIČKA CESTA 1 OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 20/2006, Broj detaljnog lista 17
32078 28 001161 Javna rasvjeta Školska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 701 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 120/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 13/2019, Broj detaljnog lista 17
32079 29 001162-1 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na kući br. 40 Štitar 815 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 100/2018, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/1999-01/715, Broj detaljnog lista 12
32080 30 001163 Javna rasvjeta Ulica Rastovica (rasvjeta na stupovima) Štitar 851 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 52/2022, Broj detaljnog lista 12
32081 31 001164-1 Javna rasvjeta Ulica Rastovica (rasvjeta na stupovima) Štitar 862/6 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 109/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2020, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2020-02/246, Broj detaljnog lista 12
32082 32 001165 Javna rasvjeta Ulica Kralja Tomislava (rasvjeta na stupovima) Štitar 881 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
32083 34 001167-1 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 884 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,JAVNA CESTA, 1/1, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVOVLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, S PRAVOM UPRAVLJANJA UPRAVE ZA CESTEVUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 123/2011, Oznaka zadnjeg elaborata 21PGP/2009, Broj detaljnog lista 12
32084 35 001167-2 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 885/1 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 117/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 19/2022, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2022-02/225, Broj detaljnog lista 17A
32085 36 001168-2 Javna rasvjeta Školska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 886 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Oznaka zadnjeg elaborata 6PGP/2009, Broj detaljnog lista 17
32086 37 001169-1 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 887 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVOVLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, S PRAVOM UPRAVLJANJA UPRAVE ZA CESTEVUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 123/2011, Oznaka zadnjeg elaborata 6PGP/2009, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2003-02/257, Broj detaljnog lista 13
32087 38 001170-1 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 888 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 17
32088 39 001171-1 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na stupu, kč.br. 2) Štitar 888 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 17
32089 40 001171-2 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na stupu kod kapelice) Štitar 890 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
32090 41 001172-01 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 895 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 18
32091 42 001172-02 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 896/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NAUPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 118/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 14/2019, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1996-01/175, Broj detaljnog lista 18
32092 43 001183 Javna rasvjeta Županijska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 897 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, S PRAVOM UPRAVLJANJA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 123/2011, Oznaka zadnjeg elaborata 6/2015, Broj detaljnog lista 18
32093 44 001172-03 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 900 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 164/2011, Oznaka zadnjeg elaborata 10PGP/2009, Broj detaljnog lista 13
32094 45 001172-04 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 1421/2 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
32095 46 001172-05 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 214) Štitar 1463/4 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 65/2011, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2011-02/88, Broj detaljnog lista 13
32096 47 001172-06 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 210) Štitar 1464/1 Štitar 1/1, PRIVATNE OSOBE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 143/2021, Oznaka zadnjeg elaborata 21/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2021-02/291, Broj detaljnog lista 13
32097 48 001172-07 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 202a) Štitar 1470/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 81/2003, Oznaka zadnjeg elaborata 710/1998, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1998-02/61, Broj detaljnog lista 13
32098 49 001172-08 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 247) Štitar 1474/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 1338/1994, Oznaka zadnjeg elaborata 622/1994, Broj detaljnog lista 13
32099 50 001172-09 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 215) Štitar 1477/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 77/2003, Oznaka zadnjeg elaborata 765/2003, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2003-02/200, Broj detaljnog lista 13
32100 51 001172-10 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 1479/1 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Broj detaljnog lista 13
32101 52 001172-11 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 207) Štitar 1480/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 644/1989, Broj detaljnog lista 13
32102 53 001173-1 Javna rasvjeta Ulica Kralja Tomislava (rasvjeta na stupovima) Štitar 1632 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
32103 54 001174-1 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 65) Štitar 1837/2 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 52/2020, Oznaka zadnjeg elaborata 588/1993, Broj detaljnog lista 18
32104 55 001174-2 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 63) Štitar 1840/1 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj detaljnog lista 18
32105 56 001175 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 2107 Štitar 1/1, PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 31/2023, Broj detaljnog lista 11
32106 57 001176 Javna rasvjeta Ulica Rastovica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2191 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
32107 58 001177-1 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 2191 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Broj detaljnog lista 12
32108 59 001177-2 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 2193/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2002-02/40, Broj detaljnog lista 12
32109 60 001178 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 2198 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 61/2022, Oznaka zadnjeg elaborata 36/2021, Broj detaljnog lista 12
32110 61 001179 Javna rasvjeta Školska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2199 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 118/2019, Oznaka zadnjeg elaborata 14/2019, Broj detaljnog lista 13
32111 62 001180 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 2205/1 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 34/2009, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 936-02/1999-01/142, Broj detaljnog lista 7
32112 63 001181-1 Javna rasvjeta Županijska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2213 Štitar 1/1, OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 71/2018, Broj detaljnog lista 13
32113 64 001181-2 Javna rasvjeta Županijska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2221 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVOVLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, S PRAVOM UPRAVLJANJA UPRAVE ZA CESTEVUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 22/2023, Broj detaljnog lista 13
32114 65 001182 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 3411/2 Štitar 1/1, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 20/2020, Oznaka zadnjeg elaborata 12/2019, Broj detaljnog lista 12
32115 1 816 Groblja i krematoriji GROBLJE ZABLAĆE (STARO GROBLJE) Štitar 1575/1 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 82/2018, Broj detaljnog lista 12
32116 2 817 Groblja i krematoriji GROBLJE I MRTVAČICA (NOVO GROBLJE) Štitar 1575/4 Štitar 1/1, OPĆINA ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komunalnom redu na području općine Štitar ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 24/20, 27/21, 03/22, 09/22, 23/22) Broj zadnje promjene 124/2023, Oznaka zadnjeg elaborata 33/2023, Klasa zadnjeg upravnog rješenja UP/I 932-07/2023-02/293, Broj detaljnog lista 12

Popis nekretnina

Zemljišne knjige Posjedovni listovi
ID Vrsta nekretnine Matični broj katastarske općine Naziv katastarske općine Broj zemljišnoknjižnog uloška Broj zemljišnoknjižne čestice Broj poduloška Ukupna površina zemljišnoknjižne čestice (m2) Kultura zemljišnoknjižne čestice Titular vlasništva Vrsta vlasništva Udio vlasništva Tereti Sudski spor Broj posjedovnog lista (PL) Matični broj katastarske općine - PL Naziv katastarske općine - PL Broj katastarske čestice - PL Ukupna površina katastarske čestice - PL Nositelj prava Udio nositelja prava Broj katastarskog plana Adresa Poštanski broj Prostorno-planska namjena Naziv korisnika nekretnine Pravni osnov Udio u pravnom osnovu Vrijednost nekretnine Naziv procjenitelja Obveznik koje je poslao podatak Datum stanja
10476 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 228/2 - 360 ORANICA U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 228/2 360 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 SELO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10477 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 265/2 - 61 PAŠNJAK ULICA BANA JELAČIĆA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 265/2 61 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 0 UL.B.JELAČIĆA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10478 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 1923 290 - 806 KUĆA I DVORIŠTE U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 290 806 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 SELO 32274 KUĆA I DVORIŠTE, ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10479 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2616 363/2 - 5870 ULICA J.J.STROSSMAYERA 36, ZGRADA-DOM KULTURE, DVORIŠTE, ORANICA, NEPLODNO OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 363/2 5870 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 UL.J.J.STROSSMAYERA BR.36 32274 DOM KULTURE, DVORIŠTE, ORANICA, NEPLODNO OSTALO 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10480 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2660 533/1 - 33071 BANA JELAČIĆA NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2660. 1999 336378 Štitar 533/1 33071 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 BANA JELAČIĆA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10481 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2921 533/8 - 9535 BANA JELAČIĆA 49, ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU, JAVNA ZGRADA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 533/8 9535 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 BANA JELAČIĆA 32274 ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU, JAVNA ZGRADA, Štitar, BANA JELAČIĆA 49 NK "SLOGA" J. BANA JELAČIĆA bb32274 ŠtitarOIB: 22034459347 57,468.98 Stalni sudski vještak Gordan Kovačević, ing. arh. od 20.03.2019. OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10482 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2907 533/36 - 72 PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2908. 1793 336378 Štitar 533/36 72 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10483 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2907 533/37 - 311 PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2908. 1793 336378 Štitar 533/37 311 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 BANA JELAČIĆA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10484 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2907 533/38 - 258 PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2908. 1793 336378 Štitar 533/38 258 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 JOSIPA KOZARCA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10485 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2907 533/39 - 92 PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2908. 1793 336378 Štitar 533/39 92 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10486 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2908 533/40 - 12598 JOSIPA KOZARCA, NERAZVRSTANA CESTA JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2908. 2070 336378 Štitar 533/40 12598 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 JOSIPA KOZARCA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10487 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/42 - 181 BANA JELAČIĆA, PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/42 181 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10488 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/43 - 197 BANA JELAČIĆA, PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/43 197 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10489 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/44 - 28 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/44 28 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10490 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/45 - 33 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/45 33 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10491 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/46 - 14 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/46 14 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10492 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/47 - 15 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/47 15 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10493 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/48 - 11 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/48 11 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10494 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 3060 533/49 - 30 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3060. 1793 336378 Štitar 533/49 30 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10495 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 3060 533/50 - 31 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3060. 1793 336378 Štitar 533/50 31 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10496 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 3060 533/51 - 28 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3060. 1793 336378 Štitar 533/51 28 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10497 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 3060 533/52 - 17 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3060. 1793 336378 Štitar 533/52 17 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10498 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 3060 533/53 - 13 BANA JELAČIĆA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3060. 1793 336378 Štitar 533/53 13 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A BANA JELAČIĆA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10499 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/54 - 135 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/54 135 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10500 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3062 533/55 - 222 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE I POMOĆNA ZGRADA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3062. 1793 336378 Štitar 533/55 222 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE I POMOĆNA ZGRADA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10501 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3063 533/56 - 217 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE I POMOĆNA ZGRADA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 533/56 217 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE I POMOĆNA ZGRADA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10502 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/57 - 114 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/57 114 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10503 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/58 - 102 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/58 102 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10504 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3064 533/59 - 146 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE, NADSTREŠNICA I POMOĆNA ZGRADA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3064. 1793 336378 Štitar 533/59 146 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE, NADSTREŠNICA I POMOĆNA ZGRADA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10505 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3065 533/60 - 193 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE I NADSTREŠNICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3065. 1793 336378 Štitar 533/60 193 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE I NADSTREŠNICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10506 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/61 - 60 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/61 60 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10507 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/65 - 16 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/65 16 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10508 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/66 - 35 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/66 35 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10509 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/67 - 13 JOSIPA KOZARCA, DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/67 13 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10510 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 2907 533/68 - 302 JOSIPA KOZARCA, PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2907. 2070 336378 Štitar 533/68 302 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18A JOSIPA KOZARCA 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10511 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 558 - 352 PUT U SELU OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 622 336378 Štitar 558 352 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 SELO 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10512 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2600 662/2 - 255 ORANICA U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR - SUVLASNIŠTVO Suvlasništvo 2/14 Podaci dostupni u ZKU 2600. 1793 336378 Štitar 662/2 255 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 2/14 17 SAVSKA UL.BR.2 32274 KUĆA I DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10513 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 276 662/4 - 320 ORANICA U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR - SUVLASNIŠTVO Suvlasništvo 2/14 Podaci dostupni u ZKU 276. 1793 336378 Štitar 662/4 320 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 2/14 17 SAVSKA UL. 32274 KUĆA I DVORIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10514 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 663 - 266 ORANICA U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 663 266 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 SELO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10515 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 664 - 529 ORANICA U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 664 529 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 SELO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10516 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 700 - 8805 PUT SELO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1062 336378 Štitar 700 8805 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 SELO 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10517 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2273 701 - 2253 ŠKOLSKA, NERAZVRSTANA CESTA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2273. 2091 336378 Štitar 701 2553 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 ŠKOLSKA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10518 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 791 - 43 NEPLODNO U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 791 43 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 SELO 32274 OSTALO NEPLODNO 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10519 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2274 881 - 13193 M.GUPCA UL. OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2274. 1786 336378 Štitar 881 13193 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 12 UL. KRALJA TOMISLAVA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10520 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 882/2 - 1079 PAŠNJAK U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 882/2 1079 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 12 SELO 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10521 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 1923 885/1 - 5361 MATIJE GUPCA PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 885/1 5361 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17A MATIJE GUPCA 32274 PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10522 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2276 886 - 9276 PUT ULICA ŠKOLSKA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2276. 1786 336378 Štitar 886 9276 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 UL.ŠKOLSKA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10523 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2277 888 - 15142 PUT ULICA SAVSKA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2277. 1786 336378 Štitar 888 15142 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 UL.SAVSKA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10524 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2278 890 - 2618 PUT SELO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2278. 1786 336378 Štitar 890 2618 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 SAVSKA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10525 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2280 895 - 2046 PUT ULICA M. TITA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2280. 1786 336378 Štitar 895 2046 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 J.J.STROSSMAYERA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10526 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2281 896/1 - 1477 J.J.STROSSMAYERA, NERAZVRSTANA CESTA JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2281. 2070 336378 Štitar 896/1 1477 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 18 J.J.STROSSMAYERA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10527 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 899 - 1435 PUT SELO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 899 1435 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 KOMAREVO 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10528 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2272 900 - 18210 PUT ULICA M. TITA JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2272. 1890 336378 Štitar 900 18210 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 J.J.STROSSMAYERA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10529 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2713 903 - 6711 PUT ULICA M. TITA JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2713. 1890 336378 Štitar 903 6711 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 J.J.STROSSMAYERA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10530 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2282 904 - 619 PUT SELO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2282. 1786 336378 Štitar 904 619 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 J.J.STROSSMAYERA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10531 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 1923 989 - 10930 PUT OSTROVSKA GREDA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 989 10930 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 3 OST.GREDA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10532 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1011/1 - 1431 ORANICA CRNE GREDE OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1011/1 1431 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 5 CRNE GREDE 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10533 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1176/4 - 381 PUT CRNE GREDE OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1176/4 381 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 5 CRNE GREDE 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10534 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 401 1302/5 - 568 ORANICA KOMAREVO OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 200 336378 Štitar 1302/5 568 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 14 KOMAREVA LIVADA 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10535 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 1923 1329/5 - 8154 LIVADA DVORIŠTE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1059 336378 Štitar 1329/5 8154 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 14 DVORIŠTE 32274 LIVADA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10536 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1331/6 - 1043 PUT KOMAREVO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1331/6 1043 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 14 KOMAREVO 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10537 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2766 1352 - 4451 BANA JELAČIĆA, PAŠNJAK, ORANICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2766. 1793 336378 Štitar 1352 4451 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 BANA JELAČIĆA 32274 PAŠNJAK, ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10538 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1421/1 - 360 PAŠNJAK KOMAREVO OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1421/1 360 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 KOMAREVO 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10539 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1421/2 - 234 LIVADA KOMAREVO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1421/2 234 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 KOMAREVO 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10540 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1421/3 - 331 BARA KOMAREVO OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1421/3 331 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 KOMAREVO 32274 KANAL 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10541 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1422 - 1007 BARA KOMAREVO OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1422 1007 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 KOMAREVO 32274 BARA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10542 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3009 1479/1 - 513 TEČA NERAZVRSTANA CESTA JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 2157 336378 Štitar 1479/1 513 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 TEČA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10543 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1481/10 - 417 PUT TEČA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1481/10 417 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 TEČA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10544 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1496/4 - 798 PUT TEČA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1496/4 798 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 13 TEČA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10545 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1518 - 967 ORANICA U SELU OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1518 967 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 12 TEČA 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10546 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1546/2 - 305 LIVADA TEČA OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1546/2 305 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 TEČA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10547 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3008 1547/5 - 274 STJEPANA RADIĆA, NERAZVRSTANA CESTA JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 2157 336378 Štitar 1547/5 274 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 STJEPANA RADIĆA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10548 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 1923 1575/1 - 6068 GROBLJE ZABLAĆE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1575/1 6068 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 12 ZABLAĆE 32274 GROBLJE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10549 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 3087 1575/4 - 20869 MATIJE GUPCA, PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE, MRTVAČNICA, KAPELICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 3087. 1793 336378 Štitar 1575/4 20869 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 12 MATIJE GUPCA 32274 MRTVAČNICA, IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE, PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10550 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1588/3 - 905 BLATO, ORANICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1588/3 905 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 BLATO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10551 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1588/4 - 905 BLATO, ORANICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1588/4 905 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 BLATO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10552 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1588/5 - 905 BLATO, ORANICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1588/5 905 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 BLATO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10553 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1588/6 - 905 BLATO, ORANICA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1588/6 905 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 BLATO 32274 ORANICA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10554 Poljoprivredno zemljište 336378 Štitar 1923 1588/7 - 2257 BLATO, PAŠNJAK OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1793 336378 Štitar 1588/7 2257 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 17 BLATO 32274 PAŠNJAK 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10555 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1589/3 - 1478 PUT BLATO OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1589/3 1478 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 16 BLATO 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10556 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 855 1631 - 3971 PUT ZABLATJE OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 1786 336378 Štitar 1631 3971 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 16 KRALJA TOMISLAVA 32274 NERAZVRSTANA CESTA 0.00 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 17.06.2024
10557 Građevinsko zemljište i građevina 336378 Štitar 2283 1632 - 3607 PUT ZABLATJE OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR Isključivo vlasništvo 1/1 Podaci dostupni u ZKU 2283. 1786 336378 Štitar 1632 3607 OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR 1/1 12 KRALJA TOMISLAVA