Općina Štitar

E-pošta: opcina.stitar@vu.t-com.hr
Adresa: J.J. Strossmayera 36 32274
Mjesto: Štitar
OIB: 44799177734

Općina Štitar u svom sastavu ima naselje Štitar.

Evidencija komunalne infrastrukture

ID Oznaka Naziv komunalne infrastrukture Vrsta komunalne infrastrukture Naselje Katastarska cestica Katastarska opcina Vlasnistvo Upravljanje komunalnom infrastrukturom Akti i dozvole Podaci o radnjama
9753 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
9754 1 Nerazvrstane ceste BANA JELAČIĆA Štitar 533/1 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9755 2 Nerazvrstane ceste JOSIPA KOZARCA Štitar 533/40 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2908.
9756 3 Nerazvrstane ceste PUT U SELU Štitar 558 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9757 4 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 700 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9758 5 Nerazvrstane ceste ŠKOLSKA Štitar 701 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2273.
9759 6 Nerazvrstane ceste M.GUPCA UL. Štitar 881 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2274.
9760 7 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 883 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2275.
9761 8 Nerazvrstane ceste UL.ŠKOLSKA Štitar 886 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2276.
9762 9 Nerazvrstane ceste UL.SAVSKA Štitar 888 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2277.
9763 10 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 890 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2278.
9764 11 Nerazvrstane ceste UL.M.TITA Štitar 895 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2280.
9765 12 Nerazvrstane ceste J.J.STROSSMAYERA Štitar 896/1 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2281.
9766 13 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 899 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9767 14 Nerazvrstane ceste PUT ULICA M. TITA Štitar 900 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2272.
9768 15 Nerazvrstane ceste PUT ULICA M. TITA Štitar 903 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2713.
9769 16 Nerazvrstane ceste PUT SELO Štitar 904 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2282.
9770 17 Nerazvrstane ceste PUT OSTROVSKA GREDA Štitar 989 Štitar OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9771 18 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 1011/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9772 19 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 1176/4 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9773 20 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 1331/6 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9774 21 Nerazvrstane ceste BANA JELAČIĆA, PAŠNJAK, ORANICA Štitar 1352 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2766.
9775 22 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 1421/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9776 23 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 1479/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9777 24 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 1481/10 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9778 25 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 1496/4 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9779 26 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 1546/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9780 27 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 1589/3 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9781 28 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 1631 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9782 29 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 1632 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9783 30 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 1989 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9784 31 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 1999 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9785 32 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2002 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9786 33 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2023 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9787 34 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2024 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9788 35 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2025 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9789 36 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2029 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9790 37 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2032 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9791 38 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2034 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9792 39 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2037 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9793 40 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2038 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9794 41 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2039 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9795 42 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2040 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9796 43 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2041 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9797 44 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2042 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9798 45 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2043 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9799 46 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2044 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9800 47 Nerazvrstane ceste PUT STANIĆ Štitar 2045 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9801 48 Nerazvrstane ceste PUT STANIĆ Štitar 2047 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9802 49 Nerazvrstane ceste PUT STANIĆ Štitar 2048 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9803 50 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2049 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9804 51 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2050 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9805 52 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2051 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9806 53 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2053 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9807 54 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2055 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9808 55 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2057 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9809 56 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2059 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9810 57 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2060 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9811 58 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2061 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9812 59 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2063 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9813 60 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2064 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9814 61 Nerazvrstane ceste PUT BERAVA Štitar 2066 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9815 62 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2067 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9816 63 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2068 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9817 64 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2070 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9818 65 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2071 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9819 66 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2072 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9820 67 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2074 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9821 68 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2075 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9822 69 Nerazvrstane ceste PUT VRTLAK Štitar 2077 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9823 70 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2078 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9824 71 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2079 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9825 72 Nerazvrstane ceste PUT CRNE GREDE Štitar 2080 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9826 73 Nerazvrstane ceste PUT BABIN STAN Štitar 2082 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9827 74 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2083/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9828 75 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2083/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9829 76 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2084/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9830 77 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2095/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9831 78 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2096/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9832 79 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2098/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9833 80 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2098/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9834 81 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2100/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9835 82 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2100/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9836 83 Nerazvrstane ceste PUT LASCI Štitar 2104 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9837 84 Nerazvrstane ceste PUT TOVOLJ Štitar 2106 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9838 85 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2109 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9839 86 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA , PUT BABINA GREDA Štitar 2116 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9840 87 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2117 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9841 88 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2121 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9842 89 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2122 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9843 90 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2124 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9844 91 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2125 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9845 92 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2126 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9846 93 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2128 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9847 94 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2129 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9848 95 Nerazvrstane ceste PUT B. GREDI, GLAVNI PUT Štitar 2130 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9849 96 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2132 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9850 97 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2133 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9851 98 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA, GLAVNI PUT Štitar 2136 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9852 99 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2137 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9853 100 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA, GLAVNI PUT Štitar 2138 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9854 101 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2139 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9855 102 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2142 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9856 103 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2144 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9857 104 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2149 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9858 105 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2150 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9859 106 Nerazvrstane ceste PUT ZABLATJE Štitar 2156 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9860 107 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2158 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9861 108 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2159 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9862 109 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2161 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9863 110 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2163 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9864 111 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2164 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9865 112 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2166 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9866 113 Nerazvrstane ceste PUT BLATO-RASTOVICA Štitar 2167 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9867 114 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2168 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9868 115 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2169 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9869 116 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2171 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9870 117 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2172 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9871 118 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2174 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9872 119 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2175 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9873 120 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2176 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9874 121 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2178 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9875 122 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2179 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9876 123 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2180 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9877 124 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2181 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9878 125 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2182/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9879 126 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2182/3 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9880 127 Nerazvrstane ceste PUT RASTOVICA Štitar 2184 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9881 128 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2185 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9882 129 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2186 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9883 130 Nerazvrstane ceste PUT BLATO Štitar 2187 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9884 131 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 2191 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2284.
9885 132 Nerazvrstane ceste UL.M.GUPCA Štitar 2193/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2285.
9886 133 Nerazvrstane ceste PUT TEČA Štitar 2198 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2286.
9887 134 Nerazvrstane ceste ŠKOLSKA Štitar 2199 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2287.
9888 135 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ, PUT U GRADIŠTE Štitar 2201 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2288.
9889 136 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2203 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2289.
9890 137 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2204 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2290.
9891 138 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2205/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2291.
9892 139 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2205/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9893 140 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2209 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9894 141 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2211 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9895 142 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2212 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9896 143 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2213 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9897 144 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2217 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9898 145 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2219 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9899 146 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2227 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9900 147 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2230 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9901 148 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2235 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9902 149 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2237 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9903 150 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2239 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9904 151 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVO Štitar 2240 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9905 152 Nerazvrstane ceste PUT KOŠNO Štitar 2241 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9906 153 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2242/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9907 154 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 2242/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9908 155 Nerazvrstane ceste PUT STARI GAJ Štitar 2243 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9909 156 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVA LIVADA Štitar 2244 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9910 157 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVA LIVADA Štitar 2247 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9911 158 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVA LIVADA Štitar 2248 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9912 159 Nerazvrstane ceste PUT KOMAREVA LIVADA Štitar 2250 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9913 160 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2252 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9914 161 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2255 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9915 162 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2259 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9916 163 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2261 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9917 164 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2264 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2292.
9918 165 Nerazvrstane ceste PUT NA NASIP Štitar 2265 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2293.
9919 166 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2267 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2295.
9920 167 Nerazvrstane ceste PUT DVORIŠTE Štitar 2269 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9921 168 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2270 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9922 169 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2273 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9923 170 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2275 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9924 171 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2276 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9925 172 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2277 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9926 173 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2279 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9927 174 Nerazvrstane ceste PUT KADIŠTA Štitar 2281 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138. Podaci dostupni u ZK ulošku 2297.
9928 175 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2283 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9929 176 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2286/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9930 177 Nerazvrstane ceste PUT VODENIČKE NJIVE Štitar 2287 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9931 178 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2420 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9932 179 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2421 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9933 180 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2464 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9934 181 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2465 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9935 182 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2492 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9936 183 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2496 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9937 184 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2504 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9938 185 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2521 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9939 186 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2522 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9940 187 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2531 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9941 188 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2544 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9942 189 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2566 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9943 190 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2576 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9944 191 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2577 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9945 192 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2589 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9946 193 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2591 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9947 194 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2592 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9948 195 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2593 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9949 196 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2595 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9950 197 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2596 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9951 198 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2606 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9952 199 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2625 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9953 200 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2634 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9954 201 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2645 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9955 202 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2646 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9956 203 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2647 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9957 204 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2648 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9958 205 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2680 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9959 206 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2695 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9960 207 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2697 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9961 208 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2730 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9962 209 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2731 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9963 210 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2746 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9964 211 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2752 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9965 212 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2782 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9966 213 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2783 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9967 214 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2814 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9968 215 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2815 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9969 216 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2850 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9970 217 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2851 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9971 218 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2900 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9972 219 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2908 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9973 220 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2914 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9974 221 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2929 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9975 222 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 2979 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9976 223 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3003 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9977 224 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3021 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9978 225 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3022 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9979 226 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3045 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9980 227 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3069 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9981 228 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3092 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9982 229 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3094 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9983 230 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3095 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9984 231 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3100 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9985 232 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3110 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9986 233 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3111 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9987 234 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3113 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9988 235 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3114 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9989 236 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3120 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9990 237 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3140 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9991 238 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3153 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9992 239 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3175 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9993 240 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3177 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9994 241 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3183 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9995 242 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3189 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9996 243 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3198 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9997 244 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3236 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9998 245 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3238 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
9999 246 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3311 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10000 247 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3334 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10001 248 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3348 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10002 249 Nerazvrstane ceste PUT BURUM Štitar 3355 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10003 250 Nerazvrstane ceste PUT POLOJ Štitar 3378 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10004 251 Nerazvrstane ceste PUT POLOJ Štitar 3380/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10005 252 Nerazvrstane ceste POLOJ RIJEKA Štitar 3380/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10006 253 Nerazvrstane ceste PUT POLOJ Štitar 3389 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10007 254 Nerazvrstane ceste PUT POLOJ Štitar 3392 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10008 255 Nerazvrstane ceste RASTOVICA Štitar 3411/2 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10009 256 Nerazvrstane ceste RASTOVICA Štitar 3413/2 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10010 257 Nerazvrstane ceste ŠUMA Štitar 3432 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10011 258 Nerazvrstane ceste ORANICA, ŠUMA I PUT Štitar 3433 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10012 259 Nerazvrstane ceste RASTOVICA Štitar 3434 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10013 260 Nerazvrstane ceste PUT NOVI GAJ Štitar 3439/3 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10014 261 Nerazvrstane ceste PUT STARI GAJ Štitar 3440/3 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10015 262 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3484 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10016 263 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3485 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10017 264 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3486 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10018 265 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3487 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10019 266 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3488 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10020 267 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3489 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10021 268 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3490/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10022 269 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3490/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10023 270 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3491 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10024 271 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3492 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10025 272 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3493 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10026 273 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3494 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10027 274 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3495 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10028 275 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3496/1 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10029 276 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3496/2 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10030 277 Nerazvrstane ceste OSTROVSKA GREDA PUT Štitar 3497 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10031 278 Nerazvrstane ceste NOVI GAJ PUT Štitar 3522 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10032 279 Nerazvrstane ceste NOVI GAJ PUT Štitar 3523 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10033 280 Nerazvrstane ceste DVORIŠTA Štitar 3530 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10034 281 Nerazvrstane ceste DVORIŠTE PAŠNJAK Štitar 3531 Štitar OPĆE DOBRO - NERAZVRSTANA CESTA OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", br. 13/17), str. 138.
10035 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10036 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10037 1 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE ISPRED I IZA DOMA KULTURE Štitar 363/2 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10038 2 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE, ISPRED ŠKOLSKE 23 Štitar 701 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2273.
10039 3 Javna parkirališta PARKIRLIŠTE, ISPRED ŠKOLSKE ULICE 31A Štitar 886 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10040 4 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE, OD CRKVE DO J.J.STROSSMAYERA 52 Štitar 895 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2280.
10041 5 Javna parkirališta PARKIRALIŠTE, PORED J.J.STROSSMAYERA 47 Štitar 896/1 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2281.
10042 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10043 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10044 1 Javne zelene površine PARK Štitar 363/2 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10045 2 Javne zelene površine DJEČJE IGRALIŠTE, PORED UL. BANA JELAČIĆA 77 Štitar 533/1 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2660.
10046 3 Javne zelene površine ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU, JAVNA ZGRADA, Štitar, BANA JELAČIĆA 49 Štitar 533/8 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2921.
10047 4 Javne zelene površine BOĆALIŠTE Štitar 664 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10048 5 Javne zelene površine VRTNI ŠAH Štitar 664 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10049 6 Javne zelene površine PARK Štitar 699 Štitar OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA, OIB: 82065356399, ŠKOLSKA 23, 32274 ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10050 7 Javne zelene površine DJEČJE IGRALIŠTE, ISPRED UL. MATIJE GUPCA 1 Štitar 885 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10051 8 Javne zelene površine ZELENI OTOK, ISPRED ŠKOLSKE ULICE 31A Štitar 886 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10052 9 Javne zelene površine DJEČJE IGRALIŠTE KOD ŠKOLE Štitar 886 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2276.
10053 10 Javne zelene površine DJEČJE IGRALIŠTE, PREKO PUTA J.J.STROSSMAYERA 241 Štitar 2205/1 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2291.
10054 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10055 1 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica uz staru crkvu – Muke Isusove – kalvarija (Ul. J.J. Strossmayera) Štitar 273/2 Štitar RIMOKATOLIČKA CRKVENA OPĆINA IZ ŠTITARA RIMOKATOLIČKA CRKVENA OPĆINA IZ ŠTITARA Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 1116.
10056 2 Građevine i uređaji javne namjene DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTITAR, J.J. STROSSMAYERA 34 Štitar 362 Štitar DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTITAR DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10057 3 Građevine i uređaji javne namjene ZGRADA-DOM KULTURE, J.J.STROSSMAYERA 36 Štitar 363/2 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10058 4 Građevine i uređaji javne namjene Spomenik smrtno stradalim i nestalim žrtvama Domovinskog rata Štitar 363/2 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10059 5 Građevine i uređaji javne namjene DOM ZDRAVLJA Štitar 378/1 Štitar DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, ŽUPANJA, DR.FRANJE RAČKOG 32 DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, ŽUPANJA, DR.FRANJE RAČKOG 32 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10060 6 Građevine i uređaji javne namjene DOM ZDRAVLJA Štitar 678/2 Štitar DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, ŽUPANJA, DR.FRANJE RAČKOG 32 DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, ŽUPANJA, DR.FRANJE RAČKOG 32 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10061 7 Građevine i uređaji javne namjene VETERINARSKA STANICA, ŠKOLSKA 4 Štitar 678/4 Štitar VETERINARSKA STANICA D.O.O. ŽUPANJA, OIB: 99737558645, ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 18 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ŽUPANJA, OIB: 99737558645, ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 18 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2160.
10062 8 Građevine i uređaji javne namjene OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA, ŠKOLSKA ULICA 23 Štitar 699 Štitar OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA, OIB: 82065356399, ŠKOLSKA 23, 32274 ŠTITAR OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA, OIB: 82065356399, ŠKOLSKA 23, 32274 ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10063 9 Građevine i uređaji javne namjene SPOMEN PLOČA MARIJI DUBRAVAC Štitar 699 Štitar OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA, OIB: 82065356399, ŠKOLSKA 23, 32274 ŠTITAR OSNOVNA ŠKOLA IVANA MARTINOVIĆA, OIB: 82065356399, ŠKOLSKA 23, 32274 ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10064 10 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Vida i Valentina (Ul. M. Gupca) Štitar 791 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10065 11 Građevine i uređaji javne namjene Autobusko stajalište, M.Gupca Štitar 884 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2298.
10066 12 Građevine i uređaji javne namjene Javna vodena pumpa, ispred J.J.Strossmayera 47 (Hrvatska pošta) Štitar 887 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2299.
10067 13 Građevine i uređaji javne namjene Autobusko stajalište, J.J.Strossmayera 65 Štitar 887 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2299.
10068 14 Građevine i uređaji javne namjene Autobusko stajalište, J.J.Strossmayera 36 Štitar 887 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2299.
10069 15 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Presvetog trojstva (J.J. Strossmayera) Štitar 887 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 4 Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2299.
10070 16 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Florijana (Ul. M. Gupca, kod Boćališta) Štitar 888 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2277.
10071 17 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Duha svetoga (Savska ulica) Štitar 890 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2278.
10072 18 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Ivana apostola i evanđeliste (Ul. M. Gupca) Štitar 1561/1 Štitar VLASNIŠTVO PRIVATNE OSOBE PRIVATNA OSOBA - VLASNIK Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10073 19 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Gospodinovo preobraženje (na groblju) Štitar 1575/1 Štitar OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10074 20 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica kod groblja (Sv. Antuna Padovanskog) Štitar 1575/4 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10075 21 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Ilije (Todijonović stan) Štitar 1813/1 Štitar VLASNIŠTVO PRIVATNE OSOBE PRIVATNA OSOBA - VLASNIK Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10076 22 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Ane (prema autocesti) Štitar 2205/2 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10077 23 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Gospa žalosna(Ul. Županjska) Štitar 2220/5 Štitar VLASNIŠTVO PRIVATNE OSOBE PRIVATNA OSOBA - VLASNIK Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 1869.
10078 24 Građevine i uređaji javne namjene Kapelica Sv. Terezije (Đapa) Štitar 2269 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10079 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10080 1 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 2264 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2292.
10081 2 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 2267 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2295.
10082 3 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 199) Štitar 16 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10083 4 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 153) Štitar 71/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10084 5 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 162b) Štitar 78/2 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10085 6 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 139) Štitar 90 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 424.
10086 7 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 131) Štitar 106 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10087 8 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 125) Štitar 111/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10088 9 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 119) Štitar 127 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10089 10 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 115) Štitar 134 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10090 11 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 122) Štitar 152 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 482.
10091 12 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 116) Štitar 157 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10092 13 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 112a) Štitar 174 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10093 14 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 29) Štitar 475 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10094 15 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 49) Štitar 494 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2219.
10095 16 Javna rasvjeta Ulica Josipa Bana Jelačića (rasvjeta na stupovima) Štitar 507/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10096 17 Javna rasvjeta Ulica Josipa Bana Jelačića (rasvjeta na stupovima) Štitar 533/1 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2660.
10097 18 Javna rasvjeta Nogometno igralište NK Sloga (6 reflektora) Štitar 533/8 Štitar OPĆINA ŠTITAR, OIB: 44799177734, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2921.
10098 19 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 533/40 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2908.
10099 20 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na stupovima) Štitar 558 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10100 21 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na kući br. 34a) Štitar 572/5 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10101 22 Javna rasvjeta Ulica Josipa Kozarca (rasvjeta na kući br. 34) Štitar 573 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 500.
10102 23 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 56) Štitar 600 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10103 24 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 62) Štitar 607/2 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10104 25 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 32) Štitar 637 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10105 26 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 16) Štitar 654/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10106 27 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 10) Štitar 658 Štitar HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE,SREDIŠNJA SLUŽBA ZAGREB,RADNIČKA CESTA 1 OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10107 28 Javna rasvjeta Školska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 701 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2273.
10108 29 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na kući br. 40 Štitar 815 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10109 30 Javna rasvjeta Ulica Rastovica (rasvjeta na stupovima) Štitar 851 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10110 31 Javna rasvjeta Ulica Rastovica (rasvjeta na stupovima) Štitar 862/6 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10111 32 Javna rasvjeta Ulica Kralja Tomislava (rasvjeta na stupovima) Štitar 881 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2274.
10112 33 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 883 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2275.
10113 34 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 884 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2298.
10114 35 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 885 Štitar OPĆINA ŠTITAR, OIB: 44799177734, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10115 36 Javna rasvjeta Školska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 886 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2276.
10116 37 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 887 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2299.
10117 38 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 888 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2277.
10118 39 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na stupu, kč.br. 2) Štitar 888 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2277.
10119 40 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na stupu kod kapelice) Štitar 890 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2278.
10120 41 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 895 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2280.
10121 42 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 896/1 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2281.
10122 43 Javna rasvjeta Županijska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 897 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2300.
10123 44 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 900 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NERAZVRSTANA CESTA, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2272.
10124 45 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 1421/2 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10125 46 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 214) Štitar 1463/4 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10126 47 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 210) Štitar 1464/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10127 48 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 202a) Štitar 1470/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10128 49 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 247) Štitar 1474/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10129 50 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 215) Štitar 1477/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10130 51 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 1479/1 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10131 52 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na kući br. 207) Štitar 1480/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 386.
10132 53 Javna rasvjeta Ulica Kralja Tomislava (rasvjeta na stupovima) Štitar 1632 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2283.
10133 54 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 65) Štitar 1837/2 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10134 55 Javna rasvjeta Ulica Savska (rasvjeta na kući br. 63) Štitar 1840/1 Štitar PRIVATNA OSOBA OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10135 56 Javna rasvjeta Ulica Matije Gupca (rasvjeta na stupovima) Štitar 2107 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2206.
10136 57 Javna rasvjeta Ulica Rastovica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2191 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2284.
10137 58 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 2191 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2284.
10138 59 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 2193/1 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2285.
10139 60 Javna rasvjeta Ulica Stjepana Radića (rasvjeta na stupovima) Štitar 2198 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2286.
10140 61 Javna rasvjeta Školska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2199 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2287.
10141 62 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 2205/1 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2291.
10142 63 Javna rasvjeta Županijska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2213 Štitar OPĆE DOBRO-NERAZVRSTANA CESTA, NA UPRAVLJANJU OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10143 64 Javna rasvjeta Županijska ulica (rasvjeta na stupovima) Štitar 2221 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, JAVNA CESTA, ŽUPANIJSKA CESTA ŽC 4218, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar Podaci dostupni u ZK ulošku 2301.
10144 65 Javna rasvjeta Ulica J.J.Strossmayera (rasvjeta na stupovima) Štitar 3411/2 Štitar JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10145 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA
10146 1 Groblja i krematoriji GROBLJE ZABLAĆE (STARO GROBLJE) Štitar 1575/1 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10147 2 Groblja i krematoriji GROBLJE I MRTVAČICA (NOVO GROBLJE) Štitar 1575/4 Štitar OPĆINA ŠTITAR, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 36, ŠTITAR OPĆINA ŠTITAR, J.J.STROSSMAYERA 36, ŠTITAR Odluka o komulanom redu na području općine Štitar
10148 OZNAKA NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA KATASTARSKA OPĆINA VLASNIŠTVO UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM AKTI I DOZVOLE PODACI O RADNJAMA